Parenthood

De serie “Parenthood” bestaat uit 3 werken met de titels “Embrace”, “Reach out”en “Let go”. De titels verwijzen naar mijn gedachten bij het maken van deze 3 werken. Het is de 1e serie met werken die ik gelijktijdig heb gemaakt. Van mijn eerdere werk had ik er ook altijd wel een paar tegelijk onder handen, maar deze 3 gingen gelijk op, waardoor het ook echt een serie is geworden.

Ik heb inmiddels alweer 3 nieuwe achtergronden in de maak, want in serie werken beviel me erg goed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.