Unexpected events

Unexpected events I – 40x30cm – available

In deze serie begon ik achtergronden te maken met een structuur van beige en witte vlakken, waarop ik met de hand gemaakte, gekleurde “doodles” wilde naaien om een compositie te vormen.

Maar al in een vroeg stadium van het proces, nam ik een spontane beslissing om de gekleurde elementen direct in de achtergrond op te nemen. Hierdoor ontwikkelde de werken zich op een geheel onverwachte manier, met nieuwe gekleurde vlakken, toevoeging van meer beige en witte stof en gekleurde lijnen.

Uiteindelijk ontstond er een serie van drie werken, waar enkele maanden later een vierde aan werd toegevoegd. Vanwege hun ontstaansgeschiedenis hebben ik ze de naam “Unexpected events” gegeven.

In this series, I started creating backgrounds with a structure of beige and white areas, on which I wanted to sew hand-made coloured “doodles” to form a composition.

However, early in the process, I made a spontaneous decision to incorporate the coloured elements directly into the background. As a result, the works developed in a completely unexpected way, with new coloured areas, pieces of beige and white fabric and coloured lines.

A series of three works was eventually created, to which a fourth was added a few months later. Because of their genesis, I have named them “Unexpected Events”.

Unexpected events II – 40x30cm – sold
Unexpected events III – 40x30cm – sold
Unexpected events IV – 40x40cm – available