over mij

Ik ben kunst gaan maken vanwege het gevoel van vrijheid dat het me geeft tijdens het maken. Vrijheid om een idee te volgen en zelf keuzes te maken uit dat wat er mogelijk is. Zonder opdracht of oordeel, alleen van mijzelf.

about

I started making art because of the sense of freedom it gives me. Freedom to follow an idea and make your own choices from what is possible. Without instruction or judgement, except from myself.

Textiel kwam op mijn pad in de vorm van een doos lapjes die ik voor mijn moeder zou opruimen. In plaats van de doos direct naar de kringloop te brengen, maakte ik hem open. Toen ik de rolletjes stof in mijn handen nam werd het plezier dat ik vroeger had, om iets met mijn handen te maken, weer aangesproken.

Textiles came my way in the form of a box of patches I was going to clear out for my mother. Instead of taking the box straight to the thrift store, I opened it up. Picking up the rolls of fabric, reinspired the pleasure I used to have, making something with my hands.

Ik weet niet of dat ook was gebeurd met ander materiaal, misschien wel. Maar “iets maken” met textiel had voor mij iets bekends, iets van vroeger, toen ik graag knutselde en dingen maakte van restjes, als mijn moeder achter haar naaimachine kleding aan het naaien was.

Mijn behoefte om me creatief te uiten en mijn goede cijfers voor exacte vakken op school, brachten me op het idee om architectuur te gaan studeren. Maar na een afgeronde studie bouwkunde aan de TU Delft en jarenlang werkzaam te zijn geweest in het vakgebied, miste ik daar mijn onafhankelijkheid. Ik wilde liever een vrijer en zelfstandig creatief pad volgen. Ik veranderde van baan om naast mijn werk in staat te zijn om kunst te maken.

I don’t know if that inspiration would have hit with any other materials, maybe it would have. But “making something” with textiles had familiar feeling, from the old days, when I liked to craft and make things from scraps, when my mother was sewing clothes behind her machine.

My need to express myself creatively and my good grades in science subjects at school gave me the idea to study architecture. But after graduating in architecture from TU Delft and working in the field for years, I missed my independence there. I preferred to follow a creative path with more joy and freedom. I changed jobs to be able to make art alongside my work.

bekijk mijn kunst

take a look at my art

Wil je meer weten over het materiaal waar ik mee werk?

Do you want to know more about the material I work with?